Verksamhetsutveckling

Hur man är organiserad tenderar till att vara ett lågprioriterat område, framför allt när företaget växer snabbt. Problemet med en organisation som inte lägre är optimal för verksamheten är dock något man hittar i många organisationer.

Men, att tänka sig att behöver utveckla sin organisation är egentligen inte svårare än att inse att ett barn behöver nya kläder som passar, allt efter vad det växer.

Tänk efter själv – när funderade du senast över hur ditt företag är organiserat? Hur väl stämmer organisationen med hur verksamheten ser ut idag?

När det gäller utveckling av verksamheter har Studio Strumenti två erbjudanden

  • Organisationsanalys är en genomlysning utifrån grundläggande principer för hur man kan organisera en verksamhet, samt vilka konsekvenser det kan leda till om man inte ”får ihop det”.
  • Arbetsmiljöanalys är en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön, där såväl ledarskap, som organisationsutformning, medarbetarbeteenden m.m. kartläggs.

Organisationsanalys

Det finns ett antal grundläggande principer man behöver ha koll på för att en organisation ska fungera på bästa möjliga sätt. Exempel på sådana är

  • Fördelning av roller, inom och mellan avdelningar
  • Fördelning av befogenhet och ansvar
  • Hur samordningen mellan såväl enheter som aktiviteter är tänkt att fungera

Studio Strumenti hjälper dig genom att ta fram en beskrivning av nuläget, samt ger förslag på förändringar vilka bedöms som viktiga för att ditt företag ska kunna utvecklas vidare.

Psykosocial arbetsmiljö

Vad kan du vinna på att ha en god psykosocial arbetsmiljö? Egentligen hur mycket som helst. Välmående och motiverade medarbetare, lägre kostnader för sjukfrånvaror, etc. etc.

Dessutom är det numera lagstadgat att man ska ha koll på den psykosociala arbetsmiljön. Hur står det till i ditt företag?

Genom att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön kan Studio Strumenti hjälpa dig synliggöra områden som behöver åtgärdas. Vidare komma med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med orsakerna bakom problemen.