Problem kostar. Räkna själv ut hur mycket!

Tänk på ett aktuellt problem eller en svårlöst situation i ditt företag

Gör en uppskattning av hur många personer som påverkas samt på vilket sätt de påverkas. Fyll i värdena och klicka sedan på "Beräkna". Svaret du får är en uppskattning av vad det kostar er att inte ta tag i. Beräkningen tar med såväl synliga som dolda kostnader.

Problemnivå?

Hur intensivt är problemet?

Intensitet:

Hur många personer påverkas? Direkt respektive Indirekt?

Hur många påverkas? Direkt samt indirekt?

Ju högre upp i hierarkin problemet finns, desto fler är det som blir påverkade indirekt.

Genomsnittlig månadslön?

Ange genomsnittlig månadslön
.
OBS! Exkl sociala kostnader, avrunda till närmaste tusentals kronor.

Hur påverkas de?

På vilket sätt påverkas de som berörs av problemet?


  • Slutar på företaget?
  • Mer korttidssjukfrånvaro?
  • Fler långtidssjukskrivningar?

  • Om långtidssjukskrivningar, ange genomsnittligt antal månader

Vad vill du kalla situationen? Skriv in det i fältet nedan.

Fyll i dina kontaktuppgifter i fälten och klicka därefter på Beräkna. Resultatet skickas sedan till din e-postadress.

 Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal om den situation du gjort beräkningen för.