Om företaget

En sund arbetsplats AB har funnits sedan 2013. Företaget finns i Växjö.

På sidorna nedan kan du läsa mer om

Kontakt

Uppdragsgivare

Företag

 • SAAB Group AB (Järfälla)
 • AstraZeneca Sverige (Södertälje)
 • Scania CV AB (Oskarshamn)
 • RWE Wind Karehamn (Kårehamn)
 • L-G Produktion (Hovmantorp)
 • Volvo Construction Equipment (Arvika)
 • Rottne Industri AB (Rottne)
 • Kalmar Lantmän (Kalmar)
 • AB Arbetskonsulter (Lund)

Offentliga organisationer

 • Energimyndigheten (Stockholm)
 • Åklagarmyndigheten (Stockholm)
 • Region Kronoberg (Växjö)
 • Landstinget Västmanland (Västerås)
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län (Växjö)
 • Länstyrelsen i Södermanlands län (Nyköping)
 • Växjö kommun (Växjö)
 • Ljungby kommun (Ljungby)
 • Alvesta kommun (Alvesta)

Värdebaserade/3:e sektor organisationer

 • World Food Programme (FN, Rom, Addis Abeba, Nairobi)
 • HSB (Stockholm)
 • Koopi (Kooperativa institutet, Stockholm)
 • Svenska Kyrkan (Växjö)
 • Rädda Barnen (Stockholm)

Uppdragsgivarna ovan har blivit hjälpta genom en rad olika slags insatser: Ledarutveckling i form av chefshandledning, ledarutbildning, samt analys av ledarstil och beteendeprofil (IDI). Förbättrad kommunikation och effektivare samarbete för arbetsgrupper, team och ledningsgrupper. Kartläggning och utveckling av den psykosociala arbetsmiljön. Organisationsanalys för att uppdatera och utveckla organisationen.

Utbildning

I grunden är jag företagsekonom men valde redan under studietiden att komplettera med beteendevetenskap, f f a psykologi och socialpsykologi.

1991 disputerade jag i företagsekonomi, med inriktning organisering och ledning, på en avhandling om struktur, decentralisering och organisationsförändring.

 • Ekonomutbildning (Växjö Högskolan, Lunds universitet, fil kand 1984)
 • PDP (Professional Development Programme), vid IOD (Institute for Organizational and Social Development), Belgien, 1986-1987 (internationell konsultutbildning)
 • Forskarutbildning (Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, fil dr 1992)

Kurser

 • Ledarskap och Behörighet (Grupprelationskonfererns, AGSLO, 1985)
 • Affektskolan (Psykologiska institutionen, Linnéuniversitet, 2013)
 • Auktoritet, Roll & Autonomi (Grupprelationskonfererns, AGSLO, 2015)

Certifiering

 • UPP (Understanding Personal Potential)
 • IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)
 • Lead Forward (Ledarutvecklingsverktyg)
 • MBTI I Meyrs-Briggs Type Indicator Steg 1
 • MBTI II Myers-Briggs Type Indicator Steg 2
 • 16PF (Personlighetsinstrument)

Yrkeserfarenhet

Arbete
Jag har ägnat mer än trettio år av mitt yrkesliv åt att försöka förstå och hjälpa till att förbättra såväl privata och offentliga som värdebaserade (så kallade 3:e sektor) organisationer.

Detta har skett såväl indirekt – i rollen som forskare och lärare inom universitetsvärlden – som direkt – i rollen som ledarskaps- och organisationskonsult samt genom mitt ideella engagemang.

Jag har varit avdelningschef vid Linnéuniversitetet i Växjö i flera omgångar, och var också verksamhetsansvarig för dess Centrum för LedarskapsUtveckling (CFLU) i drygt tre år.

Mitt ideella engagemang har lett till styrelseuppdrag i ett antal föreningar på såväl lokal- som förbundsnivå. Jag har bl.a. varit ordförande i två föräldrakooperativ (Montessoriskolor), samt en av initiativtagarna till och genomförde byggandet av ett byanät i en av småorterna i Växjö kommun.

Språkkunskaper
Efter drygt tjugo år med engelska som en del av min vardag är det ett språk jag behärskar mycket väl, såväl i tal som i skrift. Jag talar även italienska på en rimligt god nivå.

Samarbetspartners och nätverk

En sund arbetsplats samarbetar och nätverkar med bland andra

Svenskt Ledarskap (Stockholm)

IDI Profiling (Stockholm)

SAGUS (Växjö)

Ledarskapscentrum (Umeå)

Rocking Digital (Växjö)

Artisan Global Media (Växjö)

AGSLO (Arbetsgruppen för studiet av ledarskap och organisation, Stockholm)

Kontakt

Du kan också kontakta mig via formuläret nedan