Från bra chef till kompetent ledare med Lead Forward

Lead Forward är en strukturerad metod för ledarutveckling
Du arbetar systematiskt med texter, övningar och aktiviteter under hela programmet.

Lead Forward ger avtryck i verksamheten
Du utvecklas genom att använda övningar och aktiviteter i den egna verksamheten och du kommer snart att märka att det du gör skapar förändring.

Kartläggning och uppföljning
Lead Forward startar med en kartläggning av dina utvecklingsområden. I upplägget ingår också en uppföljning av hur ditt ledarskap utvecklats. Denna görs en tid efter att du blivit klar med programmet.

Du väljer vilka områden du ska utveckla
Utifrån kartläggningen hjälper vi dig att komma fram till inom vilka områden du kan förväntas ha störst nytta av att utveckla ditt ledarskap.

Strukturerat arbetsmaterial + texter och övningar
I Lead Forward ingår ett strukturerat arbetsmaterial. Utöver detta får du också tillgång till fördjupande texter och övningar för vart och ett av dina utvecklingsområden.

Riktigt lärande måste få ta tid
Nya beteenden behöver tid för att mogna fram och bli bestående. Därför är vårt Lead Forward program planerat att ta fyra till sex månader att genomföra.

Coachande samtal och övningar
Vi coachar din utvecklingsresa med samtal och mer material under den tid du arbetar med programmet.

Enskilt eller i grupp
Lead Forward kan genomföras som en helt individuell utbildning likaväl som att ni kan vara en grupp som genomför programmet tillsammans.

På distans eller ”på plats”
Programmet kan genomföras på distans (via zoom eller teams) eller, om så önskas (och under förutsättning att gällande pandemirestriktioner tillåter det), ”på plats” på företaget eller i våra lokaler i Växjö.

Ta reda på mer!

Tänker du att Lead Forward skulle kunna ge någon eller några chefer i ditt företag eller organisation en skjuts i utvecklingen?

Hör av dig så återkommer vi med mer information!

Ring