Effektivare grupp

Mycket kan hända när människor ska arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Ibland går det fantastiskt bra. Ibland går det helt åt pipsvängen.

Arbetsgrupp, Ledningsgrupp, Team. Vilken slags grupp det handlar om är av underordnad betydelse. I grunden handlar det om individer som ska fungera tillsammans, och dessutom förväntas vara effektiva i det de gör.

Listan på faktorer som kan tänkas hindra en grupp från att fungera på bästa möjliga sätt kan dock göras lång. Områdena nedan är exempel på sådant som kan behöva hanteras för att få till en välfungerande grupp eller team.

  • Sättet att kommunicera
  • Bristande återkoppling
  • Dynamiken i gruppen
  • Oklar rollfördelning
  • Bristande tillit och trygghet

Syftet med Effektivare grupp är att hjälpa en grupp / ett team att komma loss och utvecklas till en att bli en välfungerande grupp / ett högpresterande team.

För att nå dit får gruppen / teamet hjälp med att identifiera och övervinna sina hinder såväl som att bestämma sig för vilket sätt att utvecklas som passar bäst för just den här gruppen. Beroende på vad som behöver åtgärdas kan detta innebära att utveckla såväl gruppen som helhet som individerna i gruppen.