Välkommen till En sund arbetsplats!

Jag vill bidra till individers, gruppers och organisationers utveckling.

Detta utgår från grundsynen att man, för att kunna vara framgångsrik, behöver utveckla både människorna i organisationen och verksamheten. Samtidigt.

Varför? Jo, för att de är beroende av varandra; en person som utvecklas positivt gör ett bättre jobb. En organisation som utvecklas positivt erbjuder såväl chefer som medarbetare förutsättningar att växa och utvecklas.

I menyraden ovan kan du klicka dig fram till de tjänster jag kan erbjuda dig och ditt företag / din organisation.

Ledarskap är att få andra att växa – när medarbetarna växer utvecklas verksamheten

Välkommen att kontakta mig!

Anders Hytter